RoháčekJózua17,7

Józua 17:7

A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha.


Verš v kontexte

6 Lebo dcéry Manas­sesove do­staly dedičs­tvo medzi jeho syn­mi. A zem Gileád dostala sa os­tat­ným synom Manas­sesovým. 7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha. 8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha.

Evanjelický

7 Územie Menaššeho siahalo od Ášéru k Mich­metátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne južne k obyvateľom Én-Tap­púachu;

Ekumenický

7 Menaššeho územie siahalo od Ašéru k Mikmetátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne na juh k Én-Tap­púachčanom.

Bible21

7 Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu.