RoháčekJózua13,30

Józua 13:30

A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest;


Verš v kontexte

29 A Mojžiš dal i polovici po­kolenia Manas­sesov­ho, a tedy mala polo­vica po­kolenia synov Manas­sesových po svojich čeľadiach s­voje dedičstvo. 30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest; 31 a polo­vica Gileáda a Aštarót a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane. To dal synom Machíra, syna Manas­sesov­ho, polo­vici synov Machírových po ich čeľadiach.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest;

Evanjelický

30 ich územie sa rozp­res­tieralo od Machanajimu na celý Bášán, celé kráľov­stvo bášán­skeho kráľa Óga a na všet­ky dediny Jaírove, ktoré ležia v Bášáne, šesťdesiat miest,

Ekumenický

30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest,

Bible21

30 Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;