Bible21Jozue13,30

Jozue 13:30

Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;


Verš v kontexte

29 Toto dal Mo­jžíš po­lovině Mana­se­sova kmene, to­tiž po­lovině Mana­se­sova poko­lení pro je­jich ro­dy: 30 Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; 31 dále po­lovi­na Gi­leá­du a také Ašta­rot a Ed­rei, Ogo­va králov­ská měs­ta v Bášanu. To do­sta­li synové Machi­ra, syna Mana­se­sova, pro po­lovi­nu Machi­rových synů pod­le je­jich rodů.

späť na Jozue, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest;

Evanjelický

30 ich územie sa rozp­res­tieralo od Machanajimu na celý Bášán, celé kráľov­stvo bášán­skeho kráľa Óga a na všet­ky dediny Jaírove, ktoré ležia v Bášáne, šesťdesiat miest,

Ekumenický

30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest,

Bible21

30 Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;

Bible21Jozue13,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček