EkumenickýJózua13,30

Józua 13:30

územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest,


Verš v kontexte

29 Mojžiš dal polo­vici kmeňa Menaššeho jeho dedičs­tvo. Polo­vici kmeňa Menašše podľa jeho rodov pri­pad­lo toto: 30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest, 31 polo­vicu Gileádu, Aštarótu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášane. To pri­pad­lo po­tom­kom Makíra, syna Menaššeho, polo­vici Makírov­cov podľa ich rodov.

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest;

Evanjelický

30 ich územie sa rozp­res­tieralo od Machanajimu na celý Bášán, celé kráľov­stvo bášán­skeho kráľa Óga a na všet­ky dediny Jaírove, ktoré ležia v Bášáne, šesťdesiat miest,

Ekumenický

30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľov­stvo bášan­ského kráľa Óga, všet­ky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest,

Bible21

30 Území od Ma­chana­jim přes ce­lý Bášan, přes ce­lé králov­ství bášan­ského krále Oga: všech še­desát měs­teček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček