RoháčekJózua13,29

Józua 13:29

A Mojžiš dal i polovici po­kolenia Manas­sesov­ho, a tedy mala polo­vica po­kolenia synov Manas­sesových po svojich čeľadiach s­voje dedičstvo.


Verš v kontexte

28 To je dedičstvo synov Gádových po ich čeľadiach, mes­tá a ich dediny. 29 A Mojžiš dal i polovici po­kolenia Manas­sesov­ho, a tedy mala polo­vica po­kolenia synov Manas­sesových po svojich čeľadiach s­voje dedičstvo. 30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest;

späť na Józua, 13

Príbuzné preklady Roháček

29 A Mojžiš dal i polovici po­kolenia Manas­sesov­ho, a tedy mala polo­vica po­kolenia synov Manas­sesových po svojich čeľadiach s­voje dedičstvo.

Evanjelický

29 Mojžiš dal polo­vici kmeňa Menašše jeho dedičs­tvo; polo­vici kmeňa Menašše podľa jeho čeľadí sa do­stalo toto:

Ekumenický

29 Mojžiš dal polo­vici kmeňa Menaššeho jeho dedičs­tvo. Polo­vici kmeňa Menašše podľa jeho rodov pri­pad­lo toto:

Bible21

29 Toto dal Mo­jžíš po­lovině Mana­se­sova kmene, to­tiž po­lovině Mana­se­sova poko­lení pro je­jich ro­dy: