RoháčekJózua12,4

Józua 12:4

A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei


Verš v kontexte

3 a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-piz­ga. 4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei 5 a panoval na vr­chu Her­mone a v Sal­che a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei

Evanjelický

4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,

Ekumenický

4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:

Bible21

4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei