EvanjelickýJózua12,4

Józua 12:4

k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,


Verš v kontexte

3 a cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pis­gy; 4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei, 5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei

Evanjelický

4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,

Ekumenický

4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:

Bible21

4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei