Bible21Jozue12,4

Jozue 12:4

Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei


Verš v kontexte

3 dále pláň Arava až k východní­mu okra­ji Ga­li­lej­ského je­ze­ra a také až k východní­mu okra­ji Arav­ského (ne­bo­li Mrt­vého) moře směrem k Bet-ješi­mo­tu a na jih až pod ú­bočí Pisgy. 4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei 5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu.

späť na Jozue, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei

Evanjelický

4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,

Ekumenický

4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:

Bible21

4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei

Bible21Jozue12,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček