EkumenickýJózua12,4

Józua 12:4

Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:


Verš v kontexte

3 cez Arábu až po jazero Kin­neret na východe, po more Aráby, po Soľné more na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témanu pod úbočie Pis­gy. 4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei: 5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei

Evanjelický

4 k tomu územie bášán­skeho kráľa Óga, ktorý zo­stal z Refáov­cov a býval v Aštaróte a v Ed­rei,

Ekumenický

4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei:

Bible21

4 Dále bášan­ský král Og z přežívajících Refaj­ců. Ten síd­lil v Ašta­ro­tu a v Ed­rei

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček