RoháčekJózua1,9

Józua 1:9

Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.


Verš v kontexte

8 Ne­uh­ne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš roz­mýšľať o nej vod­ne i vnoci, aby si os­tríhal a činil všet­ko podľa všet­kého toho, čo je na­písané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja ces­ta, a vtedy budeš robiť múd­re a roz­um­ne. 9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš. 10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal:

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Evanjelický

9 Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Ekumenický

9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Bible21

9 Přikazu­ji ti: Buď silný a sta­tečný, ne­boj se a ne­stra­chuj, ne­boť Hos­po­din, tvůj Bůh, je s te­bou, kamko­li půjdeš.“

RoháčekJózua1,9