EkumenickýJózua1,9

Józua 1:9

Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.


Verš v kontexte

8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst. Roz­jímaj však o nej vo dne i v noci, aby si za­chovával všet­ko, čo je v nej na­písané, lebo vtedy sa ti zdarí ces­ta a budeš si počínať roz­um­ne. 9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš. 10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu:

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Evanjelický

9 Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Ekumenický

9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Bible21

9 Přikazu­ji ti: Buď silný a sta­tečný, ne­boj se a ne­stra­chuj, ne­boť Hos­po­din, tvůj Bůh, je s te­bou, kamko­li půjdeš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček