EvanjelickýJózua1,9

Józua 1:9

Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.


Verš v kontexte

8 Nech sa táto kniha zákona ne­vzdiali od tvojich úst, ale roz­jímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všet­ko, čo je v nej na­písané; lebo vtedy sa vy­darí tvoja ces­ta a budeš mať ús­pech. 9 Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš. 10 Józua pri­kázal úrad­níkom ľudu:

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš.

Evanjelický

9 Veď som ti pri­kázal: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Lebo Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Ekumenický

9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš.

Bible21

9 Přikazu­ji ti: Buď silný a sta­tečný, ne­boj se a ne­stra­chuj, ne­boť Hos­po­din, tvůj Bůh, je s te­bou, kamko­li půjdeš.“