RoháčekJeremiáš7,10

Jeremiáš 7:10

a potom prijdete a po­stavíte sa pred mojou tvárou v tom­to dome, nad ktorým je menované moje meno, a po­viete: Sme vy­tr­hnutí; aby s­te moh­li páchať všet­ky tie ohav­nos­ti?


Verš v kontexte

9 Či azda budete kradnúť, za­bíjať, cudzoložiť, pri­sahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ne­znáte, 10 a potom prijdete a po­stavíte sa pred mojou tvárou v tom­to dome, nad ktorým je menované moje meno, a po­viete: Sme vy­tr­hnutí; aby s­te moh­li páchať všet­ky tie ohav­nos­ti? 11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 a potom prijdete a po­stavíte sa pred mojou tvárou v tom­to dome, nad ktorým je menované moje meno, a po­viete: Sme vy­tr­hnutí; aby s­te moh­li páchať všet­ky tie ohav­nos­ti?

Evanjelický

10 a po­tom prídete a po­stavíte sa predo mňa v tom­to dome, ktorý ne­sie moje meno, a po­viete: Sme chránení! a po­tom ďalej páchať chcete tieto ohav­nos­ti?

Ekumenický

10 a po­tom prísť a po­staviť sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa nazýva mojím menom, a hovoriť: Sme v bezpečí! , len aby ste moh­li naďalej robiť všet­ky tieto ohav­nos­ti?

Bible21

10 a pak si při­jít stoup­nout pře­de mě v tom­to do­mě, který se na­zývá mým jménem, a pro­hlá­sit: ‚Jsme spa­seni‘? To abys­te moh­li pá­chat všech­ny ty ohavnosti?