RoháčekJeremiáš7,9

Jeremiáš 7:9

Či azda budete kradnúť, za­bíjať, cudzoložiť, pri­sahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ne­znáte,


Verš v kontexte

8 Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by pros­pely. 9 Či azda budete kradnúť, za­bíjať, cudzoložiť, pri­sahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ne­znáte, 10 a potom prijdete a po­stavíte sa pred mojou tvárou v tom­to dome, nad ktorým je menované moje meno, a po­viete: Sme vy­tr­hnutí; aby s­te moh­li páchať všet­ky tie ohav­nos­ti?

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Či azda budete kradnúť, za­bíjať, cudzoložiť, pri­sahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ne­znáte,

Evanjelický

9 Či budete krad­núť, vraždiť, cudzoložiť, krivo pri­sahať, kadiť Baalovi a chodiť za inými boh­mi, ktorých ste ne­poz­nali,

Ekumenický

9 Či chcete krad­núť, vraždiť, falošne pri­sahať, páliť Baálovi kadid­lo a behať za cudzími boh­mi, ktorých ne­poz­náte,

Bible21

9 Copak můžete krást, vraž­dit, cizo­ložit, křivě přísahat, pá­lit ka­di­dlo Baalovi, následovat cizí ne­známé bohy