RoháčekJeremiáš7,11

Jeremiáš 7:11

Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

10 a potom prijdete a po­stavíte sa pred mojou tvárou v tom­to dome, nad ktorým je menované moje meno, a po­viete: Sme vy­tr­hnutí; aby s­te moh­li páchať všet­ky tie ohav­nos­ti? 11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin. 12 Lebo nože iďte na moje mies­to, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiat­ku bývať svoj­mu menu, a vidz­te, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Iz­raela!

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

11 Či ten­to dom, ktorý ne­sie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lot­rov­skou? Ja sám som to videl - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

11 Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina.

Bible21

11 To se pod­le vás ten­to dům, který se na­zývá mým jménem, stal doupě­tem lu­pičů? Jenže já to dobře vi­dím, praví Hos­po­din.