RoháčekJeremiáš17,27

Jeremiáš 17:27

Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.


Verš v kontexte

25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky. 26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho. 27 Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

Evanjelický

27 Ak ma však ne­pos­lúch­nete ohľad­ne svätenia dňa sviatočného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená, a tak budete vchádzať do brán Jeruzalema v deň sviatočného od­počin­ku, založím oheň v jeho bránach, ktorý po­hl­tí paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

Ekumenický

27 Ak ne­pos­lúch­nete môj príkaz o zasvätení dňa sobot­ného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená a s nimi vchádzať do brán Jeruzalema, po­tom zošlem na jeho brány oheň, ktorý nez­has­ne, a spáli jeruzalem­ské paláce.

Bible21

27 Pokud mě však ne­po­s­lech­nete a ne­bu­dete svě­tit so­botní den, pokud bu­dete v so­bo­tu no­sit nákla­dy a vcházet s nimi do bran Je­ruzalé­ma, pak v jeho branách za­pálím oheň, který po­hl­tí je­ruzalém­ské paláce a nezhasne!“