RoháčekJeremiáš17,26

Jeremiáš 17:26

A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky. 26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho. 27 Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

26 Prídu ľudia z jud­ských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Ben­jamín, z Nížiny , po­horia i z Negebu, prinášajúc zápal­né a zábit­né obete, dary a kadid­lo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

26 Z judských miest, z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z Nížiny, z Pohoria, ako aj z Negevu budú pri­chádzať ľudia a budú prinášať spaľovanú obetu, obetu s hostinou, po­kr­movú obetu, kadid­lo a ďakov­nú obetu tiež prinesú do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

26 Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti.