EkumenickýJeremiáš17,27

Jeremiáš 17:27

Ak ne­pos­lúch­nete môj príkaz o zasvätení dňa sobot­ného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená a s nimi vchádzať do brán Jeruzalema, po­tom zošlem na jeho brány oheň, ktorý nez­has­ne, a spáli jeruzalem­ské paláce.


Verš v kontexte

25 po­tom budú pre­chádzať bránami toh­to mes­ta kniežatá a králi, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne, po­vezú sa na vozoch a koňoch, králi i kniežatá, muži Jud­ska, obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude vždy obývané. 26 Z judských miest, z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z Nížiny, z Pohoria, ako aj z Negevu budú pri­chádzať ľudia a budú prinášať spaľovanú obetu, obetu s hostinou, po­kr­movú obetu, kadid­lo a ďakov­nú obetu tiež prinesú do Hos­podinov­ho domu. 27 Ak ne­pos­lúch­nete môj príkaz o zasvätení dňa sobot­ného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená a s nimi vchádzať do brán Jeruzalema, po­tom zošlem na jeho brány oheň, ktorý nez­has­ne, a spáli jeruzalem­ské paláce.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale ak nebudete počúvať na mňa, aby ste svätili sobot­ný deň a aby ste nenosili bremena a ne­vchádzali bránami Jeruzalema v sobot­ný deň, vtedy zanietim oheň v jeho bránach, ktorý požerie paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

Evanjelický

27 Ak ma však ne­pos­lúch­nete ohľad­ne svätenia dňa sviatočného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená, a tak budete vchádzať do brán Jeruzalema v deň sviatočného od­počin­ku, založím oheň v jeho bránach, ktorý po­hl­tí paláce Jeruzalema a nez­has­ne.

Ekumenický

27 Ak ne­pos­lúch­nete môj príkaz o zasvätení dňa sobot­ného od­počin­ku, ale budete nosiť bremená a s nimi vchádzať do brán Jeruzalema, po­tom zošlem na jeho brány oheň, ktorý nez­has­ne, a spáli jeruzalem­ské paláce.

Bible21

27 Pokud mě však ne­po­s­lech­nete a ne­bu­dete svě­tit so­botní den, pokud bu­dete v so­bo­tu no­sit nákla­dy a vcházet s nimi do bran Je­ruzalé­ma, pak v jeho branách za­pálím oheň, který po­hl­tí je­ruzalém­ské paláce a nezhasne!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček