RoháčekJán8,48

Ján 8:48

Evanjelium podľa Jána

Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu. Či my nehovoríme dob­re, že si ty Samaritán a že máš démona?


Verš v kontexte

47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy pre­to ne­počúvate, pre­tože nie ste z Boha. 48 Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu. Či my nehovoríme dob­re, že si ty Samaritán a že máš démona? 49 A Ježiš od­povedal: Ja ne­mám démona, ale ctím svoj­ho Ot­ca, a vy ma zne­uc­tievate.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

48 Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu. Či my nehovoríme dob­re, že si ty Samaritán a že máš démona?

Evanjelický

48 Židia mu po­vedali: Či nehovoríme dob­re, že si Samaritán a démonom po­sad­nutý?

Ekumenický

48 Židia mu od­povedali: Nehovoríme vari dob­re, že si Samaritán, a že si po­sad­nutý zlým duchom?

Bible21

48 Ži­dé mu od­po­vědě­li: „Neříká­me správně, že jsi po­se­dlý Samaritán?“

RoháčekJán8,48