RoháčekJán8,47

Ján 8:47

Evanjelium podľa Jána

Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy pre­to ne­počúvate, pre­tože nie ste z Boha.


Verš v kontexte

46 Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím prav­du, prečo mi ne­veríte? 47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy pre­to ne­počúvate, pre­tože nie ste z Boha. 48 Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu. Či my nehovoríme dob­re, že si ty Samaritán a že máš démona?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy pre­to ne­počúvate, pre­tože nie ste z Boha.

Evanjelický

47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy pre­to ne­počúvate, lebo nie ste z Boha.

Ekumenický

47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy ne­počúvate pre­to, lebo nie ste z Boha.

Bible21

47 Kdo je z Bo­ha, slyší Boží slova. Vy nes­lyší­te pro­to, že nejste z Boha.“

RoháčekJán8,47