RoháčekJán8,49

Ján 8:49

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš od­povedal: Ja ne­mám démona, ale ctím svoj­ho Ot­ca, a vy ma zne­uc­tievate.


Verš v kontexte

48 Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu. Či my nehovoríme dob­re, že si ty Samaritán a že máš démona? 49 A Ježiš od­povedal: Ja ne­mám démona, ale ctím svoj­ho Ot­ca, a vy ma zne­uc­tievate. 50 A ja nehľadám svojej chvály; jes­to, kto hľadá a súdi.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

49 A Ježiš od­povedal: Ja ne­mám démona, ale ctím svoj­ho Ot­ca, a vy ma zne­uc­tievate.

Evanjelický

49 Ježiš od­povedal: Ja nie som po­sad­nutý, ale ctím si Ot­ca. Vy ma však zne­ucťujete.

Ekumenický

49 Ježiš sa ohradil: Ja nie som po­sad­nutý zlým duchom, ale ctím si Ot­ca, a vy ma znevažujete.

Bible21

49 „Nejsem posedlý,“ od­po­věděl Ježíš. „Jen ctím svého Ot­ce, ale vy mnou po­hrdá­te.

RoháčekJán8,49