RoháčekJán8,38

Ján 8:38

Evanjelium podľa Jána

Ja, čo som videl u svoj­ho Ot­ca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svoj­ho ot­ca, to robíte.


Verš v kontexte

37 Viem, že ste semä Ab­rahámovo, ale ma hľadáte za­biť, lebo moje slovo ne­má mies­ta vo vás. 38 Ja, čo som videl u svoj­ho Ot­ca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svoj­ho ot­ca, to robíte. 39 Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove;

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

38 Ja, čo som videl u svoj­ho Ot­ca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svoj­ho ot­ca, to robíte.

Evanjelický

38 Ja hovorím, čo som videl u Ot­ca; a vy robíte, čo ste počuli od svoj­ho ot­ca.

Ekumenický

38 Ja hovorím to, čo som videl u Otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svoj­ho ot­ca.

Bible21

38 Já mluvím o tom, co jsem vi­děl u svého Ot­ce; vy zase dělá­te, co jste slyše­li od svého otce.“

RoháčekJán8,38