RoháčekJán8,37

Ján 8:37

Evanjelium podľa Jána

Viem, že ste semä Ab­rahámovo, ale ma hľadáte za­biť, lebo moje slovo ne­má mies­ta vo vás.


Verš v kontexte

36 Tedy keď vás Syn vy­slobodí, budete skutočne slobod­ní. 37 Viem, že ste semä Ab­rahámovo, ale ma hľadáte za­biť, lebo moje slovo ne­má mies­ta vo vás. 38 Ja, čo som videl u svoj­ho Ot­ca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svoj­ho ot­ca, to robíte.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

37 Viem, že ste semä Ab­rahámovo, ale ma hľadáte za­biť, lebo moje slovo ne­má mies­ta vo vás.

Evanjelický

37 Viem, že ste po­tom­stvo Ab­rahámovo; a pred­sa ma chcete za­biť, pre­tože sa moje slovo ne­ujíma vo vás.

Ekumenický

37 Viem, že ste Ab­rahámovo po­tom­stvo, a pred­sa ma chcete za­biť, lebo sa moje slovo vo vás ne­ujíma.

Bible21

37 Vím, že jste Abraha­movo símě, ale chcete mě za­bít, pro­tože mé slovo u vás nemá místo.

RoháčekJán8,37