RoháčekJán4,26

Ján 4:26

Evanjelium podľa Jána

Ježiš jej po­vedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.


Verš v kontexte

25 A žena mu po­vedala: Viem, že prij­de Mesiáš, ktorý sa zo­vie Kris­tus. Keď ten prij­de, oznámi nám všet­ko. 26 Ježiš jej po­vedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou. 27 A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak ni­ktorý ne­povedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš?

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 Ježiš jej po­vedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.

Evanjelický

26 Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozp­rávam s tebou.

Ekumenický

26 Ježiš jej po­vedal: Ja som to — ten, čo sa rozp­ráva s tebou.

Bible21

26 „To jsem já,“ ře­kl jí Ježíš; „­ten, kdo s te­bou mluví!“

RoháčekJán4,26