RoháčekJán4,25

Ján 4:25

Evanjelium podľa Jána

A žena mu po­vedala: Viem, že prij­de Mesiáš, ktorý sa zo­vie Kris­tus. Keď ten prij­de, oznámi nám všet­ko.


Verš v kontexte

24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de. 25 A žena mu po­vedala: Viem, že prij­de Mesiáš, ktorý sa zo­vie Kris­tus. Keď ten prij­de, oznámi nám všet­ko. 26 Ježiš jej po­vedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A žena mu po­vedala: Viem, že prij­de Mesiáš, ktorý sa zo­vie Kris­tus. Keď ten prij­de, oznámi nám všet­ko.

Evanjelický

25 Žena Mu po­vedala: Viem, že pri­chádza Mesiáš, ktorý sa volá Kris­tus; keď Ten príde, oznámi nám všet­ko.

Ekumenický

25 Žena mu po­vedala: Viem, že pri­chádza Mesiáš, nazývaný Kris­tus; keď príde on, všet­ko nám oznámi.

Bible21

25 Že­na od­po­vědě­la: „Vím, že při­jde Mesiáš“ (který je na­zýván Kri­stus). „Až při­jde, vy­světlí nám všechno.“

RoháčekJán4,25