RoháčekJán4,27

Ján 4:27

Evanjelium podľa Jána

A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak ni­ktorý ne­povedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš?


Verš v kontexte

26 Ježiš jej po­vedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou. 27 A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak ni­ktorý ne­povedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš? 28 Vtedy nechala žena svoje ved­ro a od­išla do mes­ta a po­vedala tam ľuďom:

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

27 A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak ni­ktorý ne­povedal: Na čo sa pýtaš? alebo: Čo s ňou hovoríš?

Evanjelický

27 Vtom prišli Jeho učeníci a divili sa, že sa zhovára so ženou; ale ani jeden ne­povedal: Čo sa jej spytuješ? alebo: Čo s ňou hovoríš?

Ekumenický

27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozp­ráva so ženou, ani jeden však ne­povedal: Čo od nej chceš? alebo: Prečo sa s ňou rozp­rávaš?

Bible21

27 Vtom přiš­li jeho učedníci. Překvapi­lo je, že mluví se ženou, ale žádný neře­kl: „Co jí chceš?“ ane­bo: „Pro­č s ní mluvíš?“

RoháčekJán4,27