RoháčekJán4,24

Ján 4:24

Evanjelium podľa Jána

Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de.


Verš v kontexte

23 Ale ide hodina a je teraz, keď praví mod­liteb­níci budú sa mod­liť Ot­covi v duchu a v prav­de, lebo aj Otec hľadá takých mod­liteb­níkov, ktorí by sa mu tak mod­lili. 24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de. 25 A žena mu po­vedala: Viem, že prij­de Mesiáš, ktorý sa zo­vie Kris­tus. Keď ten prij­de, oznámi nám všet­ko.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de.

Evanjelický

24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v prav­de.

Ekumenický

24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a prav­de.

Bible21

24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mu­sí uctívat v du­chu a v pravdě.“

RoháčekJán4,24