Bible21Jan4,24

Jan 4:24

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mu­sí uctívat v du­chu a v pravdě.“


Verš v kontexte

23 Při­chází chvíle, a už je tu, kdy praví cti­te­lé bu­dou uctívat Otce v du­chu a v prav­dě. Ta­kové to­tiž Otec hledá, aby ho uctíva­li. 24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mu­sí uctívat v du­chu a v pravdě.“ 25 Že­na od­po­vědě­la: „Vím, že při­jde Mesiáš“ (který je na­zýván Kri­stus). „Až při­jde, vy­světlí nám všechno.“

späť na Jan, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de.

Evanjelický

24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v prav­de.

Ekumenický

24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a prav­de.

Bible21

24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mu­sí uctívat v du­chu a v pravdě.“

Bible21Jan4,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček