EkumenickýJán4,24

Ján 4:24

Evanjelium podľa Jána

Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a prav­de.


Verš v kontexte

23 Ale pri­chádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Ot­covi v Duchu a prav­de. Veď aj Otec hľadá takých­to ctiteľov. 24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a prav­de. 25 Žena mu po­vedala: Viem, že pri­chádza Mesiáš, nazývaný Kris­tus; keď príde on, všet­ko nám oznámi.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de.

Evanjelický

24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v prav­de.

Ekumenický

24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a prav­de.

Bible21

24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mu­sí uctívat v du­chu a v pravdě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček