RoháčekJán4,23

Ján 4:23

Evanjelium podľa Jána

Ale ide hodina a je teraz, keď praví mod­liteb­níci budú sa mod­liť Ot­covi v duchu a v prav­de, lebo aj Otec hľadá takých mod­liteb­níkov, ktorí by sa mu tak mod­lili.


Verš v kontexte

22 Vy sa mod­líte a ne­viete čomu; my sa mod­líme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. 23 Ale ide hodina a je teraz, keď praví mod­liteb­níci budú sa mod­liť Ot­covi v duchu a v prav­de, lebo aj Otec hľadá takých mod­liteb­níkov, ktorí by sa mu tak mod­lili. 24 Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu mod­lia, musia sa mod­liť v duchu a v prav­de.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale ide hodina a je teraz, keď praví mod­liteb­níci budú sa mod­liť Ot­covi v duchu a v prav­de, lebo aj Otec hľadá takých mod­liteb­níkov, ktorí by sa mu tak mod­lili.

Evanjelický

23 Ale pri­chádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v prav­de; veď aj Otec takých­to ctiteľov chce mať.

Ekumenický

23 Ale pri­chádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Ot­covi v Duchu a prav­de. Veď aj Otec hľadá takých­to ctiteľov.

Bible21

23 Při­chází chvíle, a už je tu, kdy praví cti­te­lé bu­dou uctívat Otce v du­chu a v prav­dě. Ta­kové to­tiž Otec hledá, aby ho uctíva­li.

RoháčekJán4,23