RoháčekJán17,2

Ján 17:2

Evanjelium podľa Jána

jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život.


Verš v kontexte

1 Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba, 2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. 3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život.

Evanjelický

2 ako si Mu dal moc nad všet­kými ľuďmi, aby im dal všet­ko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život.

Ekumenický

2 A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všet­kým, ktorých si mu dal.

Bible21

2 Dal jsi mu právo na všech­ny li­di, aby všem, které jsi mu svěřil, da­roval věčný život.

RoháčekJán17,2