RoháčekJán17,3

Ján 17:3

Evanjelium podľa Jána

A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. 3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta. 4 Ja som ťa os­lávil na zemi; dielo som do­konal, ktoré si mi dal, aby som vy­konal.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

3 A to je večný život, aby po­znali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

3 A večný život je v tom, aby po­znali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 A to je ten věčný život – aby po­zna­li te­be, je­diného pravého Bo­ha, a to­ho, je­hož jsi po­slal, Ježíše Krista.

RoháčekJán17,3