RoháčekJán14,2

Ján 14:2

Evanjelium podľa Jána

V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to,


Verš v kontexte

1 Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa. 2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to, 3 pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to,

Evanjelický

2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, či by som vám bol po­vedal: Idem vám pri­praviť mies­to,

Ekumenický

2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda po­vedal, že vám idem pri­praviť mies­to?

Bible21

2 V do­mě mého Otce je mno­ho poko­jů. Kdy­by to tak ne­bylo, ře­kl bych vám to.

RoháčekJán14,2