RoháčekJán14,1

Ján 14:1

Evanjelium podľa Jána

Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa.


Verš v kontexte

1 Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa. 2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to, 3 pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa.

Evanjelický

1 Nech sa vám srd­ce ne­strachuje! Ver­te v Boha a ver­te vo mňa!

Ekumenický

1 Nech sa vám srd­ce ne­znepokojuje! Ver­te v Boha, ver­te aj vo mňa!

Bible21

1 „Ner­muť­te se v srd­cích. Věří­te v Bo­ha, věř­te i ve mne.

RoháčekJán14,1