RoháčekJán14,3

Ján 14:3

Evanjelium podľa Jána

pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.


Verš v kontexte

2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to, 3 pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 4 A kam ja idem, viete, aj ces­tu viete.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Evanjelický

3 a keď odídem a pri­pravím vám mies­to, zase prídem a po­beriem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

Ekumenický

3 Keď odídem a pri­pravím vám mies­to, zasa prídem a vez­mem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Bible21

3 Jdu, abych vám připravil místo. Až ode­jdu a připravím vám místo, zase při­jdu a vez­mu vás k sobě, abys­te i vy byli tam, kde jsem já.

RoháčekJán14,3