RoháčekIzaiáš60,21

Izaiáš 60:21

A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený.


Verš v kontexte

20 Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku. 21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený. 22 Naj­menší bude v tisíc, a naj­chatr­nejší sa rozm­noží v sil­ný národ. Ja Hos­podin to rých­le učiním jeho času.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený.

Evanjelický

21 V tvojom ľude všet­ci budú spravod­liví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsad­by, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim.

Ekumenický

21 Tvoj ľud, všet­ci budú spravod­liví, naveky budú vlast­niť krajinu, ratolesť môj­ho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim.

Bible21

21 V tvém lidu bu­dou všich­ni sprave­dlivía ob­drží zemi navěky. Oni jsou výho­nek, jenž jsem zasadil, dílo mých ru­kou, v němž se oslavím.