Bible21Izaiáš60,21

Izaiáš 60:21

V tvém lidu bu­dou všich­ni sprave­dlivía ob­drží zemi navěky. Oni jsou výho­nek, jenž jsem zasadil, dílo mých ru­kou, v němž se oslavím.


Verš v kontexte

20 Tvé slun­ce už nikdy nezapadne, neubude už z tvého měsíce – Hos­po­din bude tvým věčným světlem, dny tvého truch­lení skončí se. 21 V tvém lidu bu­dou všich­ni sprave­dlivía ob­drží zemi navěky. Oni jsou výho­nek, jenž jsem zasadil, dílo mých ru­kou, v němž se oslavím. 22 Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mo­cným národem. Já jsem Hospodin;v pravý čas to rych­le učiním.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený.

Evanjelický

21 V tvojom ľude všet­ci budú spravod­liví, oni na večnosť zdedia krajinu ako výhonok mojej výsad­by, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim.

Ekumenický

21 Tvoj ľud, všet­ci budú spravod­liví, naveky budú vlast­niť krajinu, ratolesť môj­ho sadu, dielo mojich rúk, ktorým sa os­lávim.

Bible21

21 V tvém lidu bu­dou všich­ni sprave­dlivía ob­drží zemi navěky. Oni jsou výho­nek, jenž jsem zasadil, dílo mých ru­kou, v němž se oslavím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček