RoháčekIzaiáš60,22

Izaiáš 60:22

Naj­menší bude v tisíc, a naj­chatr­nejší sa rozm­noží v sil­ný národ. Ja Hos­podin to rých­le učiním jeho času.


Verš v kontexte

20 Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku. 21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený. 22 Naj­menší bude v tisíc, a naj­chatr­nejší sa rozm­noží v sil­ný národ. Ja Hos­podin to rých­le učiním jeho času.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

22 Naj­menší bude v tisíc, a naj­chatr­nejší sa rozm­noží v sil­ný národ. Ja Hos­podin to rých­le učiním jeho času.

Evanjelický

22 Naj­menší sa zmení na tisíc, naj­chatr­nejší na moc­ný národ. Ja, Hos­podin, v pravý čas to rých­lo uskutočním.

Ekumenický

22 Z malého sa stane veľký rod a z nepatrného moc­ný národ. Ja, Hos­podin, urobím to rých­lo, vo vhod­nom čase.

Bible21

22 Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mo­cným národem. Já jsem Hospodin;v pravý čas to rych­le učiním.