RoháčekIzaiáš60,20

Izaiáš 60:20

Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku.


Verš v kontexte

19 Nebude ti viacej sl­n­ce za svet­lo vod­ne, ani čo do bles­ku, nebude ti svietiť mesiac, ale Hos­podin ti bude večným svet­lom a tvoj Bôh tvojou okrasou. 20 Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku. 21 A čo do tvoj­ho ľudu, všet­ci budú spraved­liví, na veky budú dedične vlád­nuť zemou, mlád­nik môj­ho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol os­lávený.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

20 Nezaj­de viac tvoje sl­n­ce, a tvoj mesiac sa ne­skryje, lebo Hos­podin ti bude večným svet­lom, a bude koniec dňom tvoj­ho smút­ku.

Evanjelický

20 Tvoje sln­ko už nezapad­ne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hos­podin bude tvojím večným svet­lom a skončia sa dni tvoj­ho smút­ku.

Ekumenický

20 Tvoje sln­ko už nezapad­ne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať, lebo Hos­podin ti bude svet­lom naveky a dni tvoj­ho zár­mut­ku sa skončia.

Bible21

20 Tvé slun­ce už nikdy nezapadne, neubude už z tvého měsíce – Hos­po­din bude tvým věčným světlem, dny tvého truch­lení skončí se.