RoháčekIzaiáš60,18

Izaiáš 60:18

Ne­počuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spus­tošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a na­zveš svoje múry spasením a svoje brány chválou.


Verš v kontexte

17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť. 18 Ne­počuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spus­tošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a na­zveš svoje múry spasením a svoje brány chválou. 19 Nebude ti viacej sl­n­ce za svet­lo vod­ne, ani čo do bles­ku, nebude ti svietiť mesiac, ale Hos­podin ti bude večným svet­lom a tvoj Bôh tvojou okrasou.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­počuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spus­tošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a na­zveš svoje múry spasením a svoje brány chválou.

Evanjelický

18 Nebudú počuť o ú­tlaku v tvojej krajine, ani o pus­tošení a skaze na tvojom území. Svoje hrad­by na­zveš Spásou a svoje brány Chválou.

Ekumenický

18 Nebude viac počuť o násilí v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou.

Bible21

18 Ve tvé zemi už ne­bu­de slyšet o násilí, o zkáze a zhou­bě na tvém území. Své hrad­by teh­dy na­zveš Spásaa svo­je brá­ny Chvá­la.