RoháčekIzaiáš59,6

Izaiáš 59:6

Z ich vláken nebude rúcho, ani sa ne­odejú svojou prácou. Ich skut­ky skutkami ne­právos­ti, a v ich rukách je dielo ukrut­nos­ti.


Verš v kontexte

5 Liah­nu vaj­cia baziliškove a tkajú vlák­na pavúkove: ten, kto by jedol z ich vajec, zo­mrie, a ktoré sa roz­pučí nohou, z toho vyjde jedovatý had. 6 Z ich vláken nebude rúcho, ani sa ne­odejú svojou prácou. Ich skut­ky skutkami ne­právos­ti, a v ich rukách je dielo ukrut­nos­ti. 7 Ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa vy­liať ne­vin­nú krv; ich myšlien­ky myšlienkami ne­právos­ti, spus­tošenie a skrúšenie na ich ces­tách.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

6 Z ich vláken nebude rúcho, ani sa ne­odejú svojou prácou. Ich skut­ky skutkami ne­právos­ti, a v ich rukách je dielo ukrut­nos­ti.

Evanjelický

6 Z ich vlákien nebude rúcho, nezak­ryjú sa svojím výrob­kom. Ich výrobok je dielo skazy, násil­níc­tvo majú v rukách.

Ekumenický

6 Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia.

Bible21

6 Je­jich pavuči­ny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich či­ny jsou zločiny, na je­jich dlaních lpí nási­lí.