RoháčekIzaiáš59,5

Izaiáš 59:5

Liah­nu vaj­cia baziliškove a tkajú vlák­na pavúkove: ten, kto by jedol z ich vajec, zo­mrie, a ktoré sa roz­pučí nohou, z toho vyjde jedovatý had.


Verš v kontexte

4 Nie je ni­koho, kto by volal po spraved­livos­ti, ani nieto ničoho, čo by sa súdilo po prav­de. Každý sa nadeje na már­nosť a hovorí klam­stvo; tehot­neje trápením a plodí ne­právosť. 5 Liah­nu vaj­cia baziliškove a tkajú vlák­na pavúkove: ten, kto by jedol z ich vajec, zo­mrie, a ktoré sa roz­pučí nohou, z toho vyjde jedovatý had. 6 Z ich vláken nebude rúcho, ani sa ne­odejú svojou prácou. Ich skut­ky skutkami ne­právos­ti, a v ich rukách je dielo ukrut­nos­ti.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

5 Liah­nu vaj­cia baziliškove a tkajú vlák­na pavúkove: ten, kto by jedol z ich vajec, zo­mrie, a ktoré sa roz­pučí nohou, z toho vyjde jedovatý had.

Evanjelický

5 Vy­sedia vreteničie vaj­cia, tkajú pavúčie vlák­na. Kto zje z ich vajec, zo­mrie, a z rozšliap­nutého sa vy­liah­ne zmija.

Ekumenický

5 Liah­nu vreteničie vajíčka a snujú pavučiny, kto je z ich vajíčok, zo­mrie a z prasknutého sa vy­kľuje vretenica.

Bible21

5 Hadí vej­ce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo je­jich vej­ce po­zře, zemře; rozmáčkne-li je, zmi­je vy­le­ze!