EkumenickýIzaiáš59,6

Izaiáš 59:6

Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia.


Verš v kontexte

5 Liah­nu vreteničie vajíčka a snujú pavučiny, kto je z ich vajíčok, zo­mrie a z prasknutého sa vy­kľuje vretenica. 6 Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia. 7 Ich nohy bežia za zlom, náh­lia sa preliať ne­vin­nú krv. Ich myšlien­ky sú myšlien­ky skazy, pus­tošenie a ničenie je na ich ces­tách.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

6 Z ich vláken nebude rúcho, ani sa ne­odejú svojou prácou. Ich skut­ky skutkami ne­právos­ti, a v ich rukách je dielo ukrut­nos­ti.

Evanjelický

6 Z ich vlákien nebude rúcho, nezak­ryjú sa svojím výrob­kom. Ich výrobok je dielo skazy, násil­níc­tvo majú v rukách.

Ekumenický

6 Z ich pavučín nebude šat, nezak­ryjú sa tým, čo utkali. Ich výt­vor je dielo záhuby, v ich dlaniach je skutok násilia.

Bible21

6 Je­jich pavuči­ny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich či­ny jsou zločiny, na je­jich dlaních lpí nási­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček