RoháčekIzaiáš59,20

Izaiáš 59:20

A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie. 20 A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin. 21 A ja, moja sm­luva s nimi bude toto, hovorí Hos­podin: Môj Duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som vložil do tvojich úst, ne­uh­nú od tvojich úst ani od úst tvoj­ho semena ani od úst semena tvoj­ho semena, hovorí Hos­podin, od­teraz až na veky.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

20 A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina.

Bible21

20 K Si­o­nu při­jde Ten, jenž je vy­koupí – k těm, kdo v Jáko­bovi opouštějí hřích, praví Hos­po­din.