RoháčekIzaiáš59,19

Izaiáš 59:19

A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie.


Verš v kontexte

18 Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily. 19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie. 20 A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie.

Evanjelický

19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa.

Ekumenický

19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych.

Bible21

19 Na západě bu­dou Hos­po­di­novo jméno ctí­ta jeho slávu tam, kde slun­ce vychází, neboť se jako prudká ře­ka přivalí, hnaná kupře­du de­chem Hos­po­di­novým.