Bible21Izaiáš59,20

Izaiáš 59:20

K Si­o­nu při­jde Ten, jenž je vy­koupí – k těm, kdo v Jáko­bovi opouštějí hřích, praví Hos­po­din.


Verš v kontexte

19 Na západě bu­dou Hos­po­di­novo jméno ctí­ta jeho slávu tam, kde slun­ce vychází, neboť se jako prudká ře­ka přivalí, hnaná kupře­du de­chem Hos­po­di­novým. 20 K Si­o­nu při­jde Ten, jenž je vy­koupí – k těm, kdo v Jáko­bovi opouštějí hřích, praví Hos­po­din. 21 A toto bude má smlou­va s ni­mi, praví Hos­po­din: Můj Duch, který je na to­bě, a má slova, jež jsem vložil do tvých úst, se ne­vzdálí od tvých úst ani od úst tvých po­tomků ani od úst po­tomků tvých po­tomků, praví Hos­po­din, od nynějška až navěky.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

20 A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina.

Bible21

20 K Si­o­nu při­jde Ten, jenž je vy­koupí – k těm, kdo v Jáko­bovi opouštějí hřích, praví Hos­po­din.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček