EvanjelickýIzaiáš59,20

Izaiáš 59:20

Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov.


Verš v kontexte

19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa. 20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov. 21 Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hos­podin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, ne­odídu z tvojich úst, ani z úst tvoj­ho po­tom­stva, ani z úst detí tvoj­ho po­tom­stva od­teraz ni­kdy viac - hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

20 A prij­de Si­onu vy­kupiteľ a tým, ktorí sa ob­rátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina.

Bible21

20 K Si­o­nu při­jde Ten, jenž je vy­koupí – k těm, kdo v Jáko­bovi opouštějí hřích, praví Hos­po­din.