RoháčekIzaiáš57,2

Izaiáš 57:2

Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou.


Verš v kontexte

1 Spraved­livý hynie, a nieto ni­koho, kto by si to vzal k srd­cu, a mužovia milos­ti sú braní preč so sveta, kým nie je nikoho, kto by tomu rozumel, že pred p­ríchodom zlého vy­chvátený býva spraved­livý. 2 Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou. 3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

2 Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou.

Evanjelický

2 ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou.

Ekumenický

2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou.

Bible21

2 Od­cházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo pří­mou cestou kráče­li.