EkumenickýIzaiáš57,2

Izaiáš 57:2

a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou.


Verš v kontexte

1 Spravod­livý hynie, ale ni­kto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia sú vzatí a ni­kto nechápe, že spred zla bol vzatý spravod­livý človek 2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou. 3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

2 Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou.

Evanjelický

2 ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou.

Ekumenický

2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou.

Bible21

2 Od­cházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo pří­mou cestou kráče­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček