EvanjelickýIzaiáš57,2

Izaiáš 57:2

ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou.


Verš v kontexte

1 Spravod­livý hynie, a ni­kto si to neberie k srd­cu! Zbožní ľudia od­chádzajú, a nik si ne­všíma, že keď vlád­ne zlo, od­stránený býva spravod­livý, 2 ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou. 3 Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

2 Do­chádzapokoja; od­počívajú na svojich ložiach, každý, kto chodil rov­no svojou cestou.

Evanjelický

2 ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou.

Ekumenický

2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou.

Bible21

2 Od­cházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo pří­mou cestou kráče­li.